ฟันเทียม

(เปลี่ยนทางจาก ฟันปลอม)

ฟันเทียม คือ สิ่งประดิษฐ์ที่ทำขึ้นเพื่อใช้ทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป ฟันเทียมอาจทำจากพลาสติก เซรามิก หรือโลหะก็ได้ ฟันเทียมแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

  1. ฟันเทียมถอดได้
  2. ฟันเทียมติดแน่น
ภาพฟันเทียมทั้งปาก