ฟริทซ์ ท็อท (เยอรมัน: Fritz Todt) เป็นช่างวิศวกรการก่อสร้างชาวเยอรมันและเจ้าหน้าที่นาซีระดับอาวุโสซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็น "ผู้ตรวจการใหญ่ทางหลวงเยอรมัน" ซึ่งคอยดูแลควบคุมการก่อสร้างเอาโทบานในเยอรมนี ต่อมาได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุทโธปกรณ์และสรรพาวุธแห่งไรช์ เป็นผู้นำแนวคิดเศรษฐกิจแบบการทหารนำในช่วงเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่สอง เขาได้ก่อตั้งองค์การของฮิตเลอร์ภายใต้ชื่อว่า "องค์การท็อท" กลุ่มวิศวกรรมทางทหารซึ่งได้จัดหาโรงงานอุตสาหกรรมโดยแรงงานเกณฑ์และบริหารการจัดการก่อสร้างทั้งหมดของค่ายกักกันในช่วงสุดท้ายของจักรวรรดิไรซ์ที่สาม เขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินตกในปี ค.ศ. 1942

รัฐมนตรีแห่งไรซ์ ฟริทซ์ ท็อทในเครื่องแบบหน่วยเอ็สอา ค.ศ. 1940