พูดคุย:เทคนีเชียม

Active discussions

ชื่อบทความแก้ไข

ผมย้ายกลับไป เนื่องจากเป็นการสะกดตามราชบัญฑิตยสถาน http://www.royin.go.th/th/profile/index.php?PageNo=5&PageShow=350&SystemModuleKey=259 และการออกเสียงในภาษาอังกฤษ http://www.bartleby.com/61/73/T0077300.html --Pi@k 12:59, 13 ตุลาคม 2007 (ICT)

กลับไปที่หน้า "เทคนีเชียม"