พูดคุย:รีวโนซูเกะ อากูตางาวะ

เพิ่มหัวข้อ
การอภิปรายที่ยังไม่จบ

สะกดชื่อแก้ไข

ต้องสะกดแบบไหนหรือครับ เนี่ย 芥川 龍之介 (あくたがわ りゅうのすけ) โรมะจิ akutagawa ryūnosuke

  • ริว --> รีว ???
  • ซุเกะ --> ซึเกะ ???
  • อะคุตะกะวะ --> อะคึตะงะวะ ???
กลับไปที่หน้า "รีวโนซูเกะ อากูตางาวะ"