พูดคุย:ยูเอชที

เพิ่มหัวข้อ
ยังไม่มีการอภิปรายใดที่นี่

อธิบายว่านมยูเอชทีจัดอยู่ในตลาดประเภทกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดได้อย่างไร

กลับไปที่หน้า "ยูเอชที"