อธิบายว่านมยูเอชทีจัดอยู่ในตลาดประเภทกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดได้อย่างไร

เริ่มการอภิปรายใหม่ที่เกี่ยวกับ ยูเอชที

เริ่มการอภิปรายใหม่
กลับไปที่หน้า "ยูเอชที"