พูดคุย:มาตรการบังคับใช้สิทธิ

การอภิปรายที่ยังไม่จบ

ชื่อแก้ไข

ผมเปลี่ยนชื่อบทความ จากเดิมเป็น การบังคับใช้สิทธิ มาเป็นอันนี้นะครับ แล้วก็ redirect สิทธิเหนือสิทธิบัตร มาที่หน้านี้ด้วย ทีนี้ เรื่องชื่อบทความอาจต้องพิจารณาอีกทีนะครับ ผมลองค้น ๆ ดูเห็นว่าทั้งองค์การเภสัช ftawatch และ ม.เที่ยงคืนก็ใช้คำนี้ แล้วก็คิดว่ามีความหมายชัดเจนกว่า สิทธิเหนือสิทธิบัตร (ลองดู [1] นะครับ) --- Jittat 03:16, 24 มีนาคม 2007 (UTC)

บทความเกี่ยวข้องแก้ไข

กรณีไทย CL ยาโรคเอดส์

ความเข้าใจผิดและข้อเท็จจริง กรณีการใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยา (CL) บนยารักษาโรคเอดส์ โดย สฤณี อาชวานันทกุล

-- bact' 11:06, 8 พฤษภาคม 2007 (UTC)

กลับไปที่หน้า "มาตรการบังคับใช้สิทธิ"