พูดคุย:พระเป็นเจ้า

เพิ่มหัวข้อ
การอภิปรายที่ยังไม่จบ

อัตมันแก้ไข

ผมลบคำว่า "อัตมัน" ออก เพราะไม่รู้แปลว่าอะไร หาในพจนานุกรมไม่เจอ อาจเป็นศัพท์เฉพาะกลุ่ม? --Pi@k 08:50, 2 มิถุนายน 2552 (ICT)

รู้แล้ว สงสัยว่าจะหมายถึงอาตมัน --Pi@k 08:57, 2 มิถุนายน 2552 (ICT)
กลับไปที่หน้า "พระเป็นเจ้า"