พูดคุย:พยาบาลศาสตร์

เพิ่มหัวข้อ
ยังไม่มีการอภิปรายใดที่นี่

ย้ายมาจากหน้าเนื้อหานะครับ


ตัวอักษรแต่ละตัวในคำว่า พยาบาล หรือ NURSES นั้นมีความหมายดังนี้

  • อักษร N คือ Neatness ความหมดจดเรียบร้อย
  • อักษร U คือ Usefulness ความมีประโยชน์
  • อักษร R คือ Responsibility ความรับผิดชอบ
  • อักษร S คือ Sacrifice การเสียสละ
  • อักษร E คือ Encouragement การรู้จักปลุกปลอบให้กำลังใจ

-- bact' 23:35, 6 เม.ย. 2005 (UTC)

กลับไปที่หน้า "พยาบาลศาสตร์"