พูดคุย:นิวเคลียร์

เพิ่มหัวข้อ
ยังไม่มีการอภิปรายใดที่นี่

อยากทราบว่า ตัวประกอบหลักและสิ่งที่สำคัญเกี่ยวกับการเกิดนิวเคลียร์เกิดจากสาเหตุหลักๆอะไรบ้างคะ แล้วนิวเคลียร์มีความหมายหลักว่าอย่างไร

กลับไปที่หน้า "นิวเคลียร์"