พูดคุย:นางงามพิษณุโลก

การอภิปรายที่ยังไม่จบ

คัดค้านการลบแก้ไข

เหตุผลที่ไม่ควรลบหน้านี้

เป็นสารานุกรมสำหรับนางสาวไทยแบ่งตามจังหวัด เพราะนางสาวไทยปีนี้เป็นปีแรกที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกวดเป็นการคัดเลือกสาวงามระดับจังหวัด และเข้าสู่ระดับประเทศ ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกันกับมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ที่มีวิกิพิเดียสำหรับมิสแกรนด์ไทยแลนด์แต่ละจังหวัดอยู่แล้ว ซึ่งทางผู้ใช้ก็มีความต้องการที่จะทำสารานุกรมสำหรับนางสาวไทยประจำจังหวัดเช่นกัน และที่มีการคัดลอกข้อความไปมาระหว่างนางงามพิษณุโลกกับนางงามสุโขทัยเป็นเพราะว่ากองประกวดนางงามทั้ง 2 จังหวัดนี้มีผู้อำนวยการกองประกวดและผู้ดูแลต่างๆ เป็นคนเดียวกัน ซึ่งทางผู้ใช้จะพยายามปรับปรุงบทความให้เหมาะสมกับวิกิพิเดียให้มากที่สุด


--Nut Nut 17 (คุย) 00:31, 7 กรกฎาคม 2562 (+07) Nut Nut 17

กลับไปที่หน้า "นางงามพิษณุโลก"