พูดคุย:นางงามชลบุรี

การอภิปรายที่ยังไม่จบ

คัดค้านการลบแก้ไข

เหตุผลที่ไม่ควรลบหน้านี้

ในสารานุกรมหน้านี้เป็นนางสาวไทยประจำจังหวัด ซึ่งในปีนี้นางสาวไทยได้ปรับรูปแบบการประกวดใหม่ โดยประกวดระดับจังหวัดก่อนแล้วเข้าสู่ระดับประเทศ ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกันกับมิสแกรนด์ไทยแลนด์ที่มีการจัดทำวิกิพิเดียสำหรับมิสแกรนด์ไทยแลนด์ประจำหวัด ผู้ใช้จึงมีความต้องการที่จะทำวิกิพิเดียนางสาวไทยประจำจังหวัดขึ้นมา และผู้ใช้จะพยายามแก้ไขบทความให้เหมาะสมกับวิกิพิเดียมากที่สุด ข้อมูลในหน้านี้ได้รับการตรวจทานและถูกต้องตามข้อเท็จจริง


--Nut Nut 17 (คุย) 22:15, 10 กรกฎาคม 2562 (+07) Nut Nut 17

คัดค้านการลบแก้ไข

เหตุผลที่ไม่ควรลบหน้านี้

เห็นด้วยกับ Nut Nut 17 และถ้าหากบอกว่าหน้านี้และหน้าอื่นๆ ที่เป็นหน้าแยกย่อยของนางสาวไทยประจำจังหวัดต่างๆ ทั้ง 77 จังหวัด ขาดความโดเด่น ก็ควรจะแจ้งลบหรือลบหน้ามิสแกรนด์แต่ละจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัด ของมิสแกรนด์ไทยแลนด์ด้วย ไม่ใช่มาแจ้งลบหรือลบแค่หน้านางามประจำจังหวัดของนางสาวไทย ควรใช้มาตรฐานเดียวกัน เพราะมีการประกวดระดับจังหวัดเหมือนกัน มีหน้าของแต่ละจังหวัดเหมือนกัน มิสแกรนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์ยังมีหน้า มิสแกรนด์ของแต่ละจังหวัดได้ นางสาวไทยทำไมจะมีไม่ได้ เพียงแค่นางสาวไทยประจำจังหวัดจะใช้ชื่อตำแหน่งว่า นางงาม...(ตามด้วยชื่อจังหวัด) เช่น นางงามชลบุรี นางงามเชียงใหม่ แทนการใช้คำว่า นางสาวไทย...(ตามด้วยชื่อจังหวัด) ทำไมการประกวดหนึ่งสร้างได้ แต่อีกการประกวดหนึ่งกลับสร้างไม่ได้ มาตรฐานอยู่ตรงไหน รวมทั้งคนสร้างหน้านี้ก็ได้ใส่แหล่งอ้างอิงของข้อมูลที่น่าเชื่อถือไว้ในบทความแล้ว และผู้ใช้รายอื่นยังสามารถมาช่วยกันเพิ่มเติมข้อมูล หรือพัฒนาบทความกันได้อีก /คนแจ้งลบควรหาข้อมูลก่อนจะแจ้งลบด้วยว่าการประกวดนี้คืออะไร เกี่ยวกับอะไร รายละเอียดคืออะไร ถ้าไม่ได้ติดตามการประกวดนางงาม


--Evrdkmkm (คุย) 08:51, 12 กรกฎาคม 2562 (ICT)

กลับไปที่หน้า "นางงามชลบุรี"