พูดคุย:ท้าววิรุฬหก

เพิ่มหัวข้อ
ยังไม่มีการอภิปรายใดที่นี่

ในตำนานที่ว่า ท้าววิรุฬหก เป็นจ้าวแห่งครุฑหรือนก นั้นเท่าที่ตรวจสอบจากตำนานหลายเล่มไม่พบ เพราะพญาครุฑเป็นจ้าวแห่งครุฑเป็นเทพอยู่ในป่าหิมพานต์ไม่ใช่จาตุมหาราชิกาเป็นพาหนะของพระนารายณ์ จึงขอให้ตรวจสอบด้วยเท่าที่พบมีเพียงในอาฏานาติยปริตที่กล่าวว่าเป็นจอมเทว

อรรถพล จงอติเรกลาภ --ความเห็นที่มิได้ลงชื่อโดย 58.136.65.28 (พูดคุย | ตรวจ) 09:04, 28 ตุลาคม 2551 (ICT)

กลับไปที่หน้า "ท้าววิรุฬหก"