พูดคุย:ชลธารวิทยา

การอภิปรายที่ยังไม่จบ

ชื่อบทความแก้ไข

บทความนี้เปลี่ยนจากชลธีวิทยาเป็นชลธารวิทยา เนื่องจาก

  • ชลธี แปลว่า ทะเล
  • ชลธาร แปลว่า ลำน้ำ ลำคลอง ห้วย ทะเลสาบ

ดังนั้นชลธารจึงมีความหมายตรงกันกับเนื้อหามากกว่า นอกจากนี้ชลธารวิทยายังเป็นศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถานครับ --Pi@k 03:44, 29 พฤษภาคม 2007 (UTC)


สำหรับการกลับมาใช้เป็นชื่อชลธีวิทยาดังเดิมนั้น ผมว่ายังเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับ

  • การวิจัยและการศึกษาทางด้านlimnologyในประเทศไทย ส่วนใหญ่ใช้คำว่า"ชลธีวิทยา"
  • ผมหาคำว่า ชลธารวิทยาและlimnology ในศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถานทางอินเตอร์เนตไม่พบ พบเฉพาะคำว่า ชลธาร และ ชลธี ดังที่คุณPi@kกล่าว อาจเป็นไปได้ว่า ชลธีวิทยา อาจเป็นชื่อเฉพาะ และไม่ได้เกิดจากการรวมคำว่า [ชลธาร]+[วิทยา]โดยตรง

--Jaiyen29 22:19, 17 กุมภาพันธ์ 2554 (ICT)

กลับไปที่หน้า "ชลธารวิทยา"