พูดคุย:การค้าประเวณี

เพิ่มหัวข้อ
การอภิปรายที่ยังไม่จบ

ไม่มีความจำเป็นในหารวมกับการค้าประเวณีแก้ไข

นครโสเภณีเป็นคำโบราณ เพื่อการเรียกเขตเฉพาะเท่านั้น ไม่น่าจะใช้ร่วม เพราะ เป็นรูปแบบของคำเฉพราะตน @nimenagi 22:40, 1 กุมภาพันธ์ 2554 (ICT)

"นครโสเภณี" ไม่ได้แปลว่าเขต และไม่ใช่คำโบราณ "นคร" แปลว่า เมือง ส่วน "โสเภณี" แปลว่า หญิงงาม เพราะฉะนั้น "นครโสเภณี" แปลว่า หญิงงาม(ของ)เมือง ปัจจุบันมักตัดสั้น ๆ เหลือ "โสเภณี" ที่แปลว่า หญิงงาม ไปอ่านบทความดูให้จงดีเสียก่อน แต่ข้อที่ว่าไม่ควรรวมนั้น เห็นด้วย --Aristitleism 22:48, 1 กุมภาพันธ์ 2554 (ICT)
กลับไปที่หน้า "การค้าประเวณี"