พูดคุย:กรานาโด เอสพาดา

การอภิปรายที่ยังไม่จบ

เนื่องจากผมไม่มีความรู้เรื่องการเขียนเว็บเลย copy จาก http://en.wikipedia.org/wiki/Granado_Espada มาแล้วอาศัยแปลเป็นไทย ปรับเนื้อหาให้อ้างอิงกับ Server ของประเทศไทยเป็นหลัก ยังไงถ้าผู้เขียนท่านอื่นเข้ามาเพิ่มเติมแก้ไขก็ขอให้คงฟอร์มลักษณะนี้ไว้นะครับ --Ii233 15:55, 9 พฤษภาคม 2552 (ICT)

แก้ไข ข้อความจาก Eng เป็น Thai โดยแก้ไขเนื้อความบางส่วนให้เหมาะสมและอ้างอิงได้แก้ไข

ตามหัวข้อครับ --Ii233 00:45, 10 พฤษภาคม 2552 (ICT)

แปลเพิ่มและ เพิ่มรูปครับแก้ไข

--Ii233 22:44, 10 พฤษภาคม 2552 (ICT)

เพิ่มรูปที่เคยถูกลบไป แก้ไขข้อมูลเกมอีกเล็กน้อยแก้ไข

--Ii233 01:28, 14 พฤษภาคม 2552 (ICT)

ลบ area & quest ออกไปแก้ไข

เนื่องจากหัวข้ออื่น ๆ ได้อธิบายถึงส่วนนี้ด้วย และในส่วนนี้สาระน้อยเกินไป เป็นส่วนยิบย่อยภายในเกม --Ii233 18:35, 16 พฤษภาคม 2552 (ICT)

แปลระบบ barracks รอแก้ไขเพิ่มแก้ไข

ตามหัวข้อครับ --ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ Ii233 (พูดคุยหน้าที่เขียน) 11:46, 16 พฤษภาคม 2552 (ICT)

กลับไปที่หน้า "กรานาโด เอสพาดา"