พีระมิด (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

พีระมิด (pyramid) อาจหมายถึง