หมวดหมู่:สโมสรกีฬาที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2537 – ภาษาอื่น ๆ