หมวดหมู่:ภาพยนตร์ที่ออกฉายในคริสต์ทศวรรษ 1940 - ภาษาอื่น ๆ