หมวดหมู่:ภาพยนตร์ที่ออกฉายในคริสต์ทศวรรษ 1940 – ภาษาอื่น ๆ