หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 960 – ภาษาอื่น ๆ