หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 846 – ภาษาอื่น ๆ