หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 704 – ภาษาอื่น ๆ