หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 1821 – ภาษาอื่น ๆ