หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 1490 – ภาษาอื่น ๆ