หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 90 – ภาษาอื่น ๆ