หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 800 – ภาษาอื่น ๆ