หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 750 – ภาษาอื่น ๆ