หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 340 – ภาษาอื่น ๆ