หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 20 – ภาษาอื่น ๆ