หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 1720 – ภาษาอื่น ๆ