หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 1490 – ภาษาอื่น ๆ