หมวดหมู่:บุคคลที่เกิดในคริสต์ทศวรรษ 1740 – ภาษาอื่น ๆ