หมวดหมู่:งานเขียนของนักเขียนชาวฝรั่งเศส – ภาษาอื่น ๆ