หมวดหมู่:กลุ่มดนตรีสัญชาติอเมริกันแบ่งตามแนวดนตรี – ภาษาอื่น ๆ