ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พ.ศ. 823"

 
==เหตุการณ์==
*การล่มสลายของอาณาจักร[[ง่อง่อก๊ก]] ในยุคสมัย[[สามก๊ก]]
==เหตุการณ์==
*การล่มสลายของอาณาจักร[[ง่อ]] ในยุคสมัย[[สามก๊ก]]
*แผ่นดินจีนในยุค[[จิ้น]]ผนวกรวมเป็นหนึ่ง
 
ผู้ใช้นิรนาม