ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฌ็อง เคานต์แห่งปารีส"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* เจ้าหญิงเซซังท์
| dynasty = [[ราชวงศ์ออร์เลอ็อง|ออร์เลอ็อง]]
| reign = 21 มกราคม พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน<br>({{อายุปีและวัน|2019|1|21}})
| reign-type = ดำรงตำแหน่ง
| predecessor = [[เจ้าชายอ็องรี เคานต์แห่งปารีส]]
ผู้ใช้นิรนาม