ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รางวัลเวียนนาครั้งที่สอง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
[[หมวดหมู่:ประวัติศาสตร์โรมาเนีย]]
[[หมวดหมู่:สนธิสัญญาเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงดินแดน]]
[[หมวดหมู่:กรณีพิพาทเรื่องอาณาเขตโรมาเนีย]]
[[หมวดหมู่:กรณีพิพาทเรื่องอาณาเขตฮังการี]]
88,838

การแก้ไข