ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตัวอสุจิ"

การปฏิสนธิ เกิดขึ้นหลังจากที่มีการหลัง [[นำ้อสุจิ]]เข้าไปใน [[ช่องคลอง]]ของ[[ผู้หญิง]] โดยเข้าไปใน[[มดลูก]]และ[[ท่อนำำไข่]]
==รูปร่างตัวอสุจิ==
[[ภาพ:Image:Spm2Spm2.jpg]]
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
*ส่วนหัว
5,083

การแก้ไข