ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อวัดในจังหวัดนครสวรรค์"

* [[วัดหนองตาราม]] ตำบลหนองโพ
* [[วัดหนองเต็งรัง]] ตำบลหนองโพ
* [[วัดหนองโพ (จังหวัดนครสวรรค์)|วัดหนองโพ]] ตำบลหนองโพ
* [[วัดห้วยดุก]] ตำบลหนองโพ
* [[วัดอรัญญิการาม]] ตำบลหนองโพ
* [[วัดหนองลาดสามัคคี]] ตำบลหัวหวาย
* [[วัดหัวหวาย]] ตำบลหัวหวาย
 
==== วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย ====
* [[วัดเทพมงคลปานสาราม]] [[ตำบลตาคลี]]
9,994

การแก้ไข