ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงพยาบาลสงขลานครินทร์"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
* [http://medinfo.psu.ac.th คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]
 
{{มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์}}
{{โรงพยาบาลและสถาบันร่วมผลิตแพทย์แห่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์}}
{{โรงพยาบาลในประเทศไทย}}
ผู้ใช้นิรนาม