ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ทดลองเขียน"

ย้อนการแก้ไขที่ 9847757 สร้างโดย Boonkiatcc (พูดคุย)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว
(ย้อนการแก้ไขที่ 9847757 สร้างโดย Boonkiatcc (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ถูกแทน ทำกลับ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
{{กรุณาอย่าแก้ไขบรรทัดนี้ (ส่วนหัวหน้าทดลองเขียน)}}
 
[[File:ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล.jpg|thumb|ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล]]
'''ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล''' กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (พ.ศ. 2562)<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/233/T_0005.PDF</ref>
 
== ประวัติ ==
ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล หรือที่รู้จักกันในนามของ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล จบปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ[[เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง]] สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ปริญญาเอก วิศวกรรมการผลิต [[มหาวิทยาลัยเบอร์มิ่งแฮม]]ประเทศอังกฤษ
 
== การรับราชการ ==
เริ่มรับราชการใน นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2536-2540 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการระบบคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2540 - 2543 ในปี พ.ศ. 2543 ได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และในปี พ.ศ.2546 ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พร้อมกับผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ในช่วงต่อมาจนถึง พ.ศ. 2559 คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 <ref>https://resolution.soc.go.th/PDF_UPLOAD/2561/993308836.pdf</ref> ให้ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ[[สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ]] มีผลตั้งแต่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป และได้รับการต่อวาระในปี พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน
==ผลงาน==
นอกจากการเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่ดำรงตำแหน่งครบ 2 วาระแล้ว ดร.ณรงค์ ยังทำงานในฐานะโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2559 – 2560
8,238

การแก้ไข