ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ข่าวช่อง 7HD"

ลดลง 113 ไบต์ ,  4 เดือนที่ผ่านมา
ย้อนกลับไปรุ่นที่ 9838238 โดย 2601:2C0:4780:58F0:6850:A328:530B:C824 (พูดคุย) ด้วยสจห.
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 9838238 โดย 2601:2C0:4780:58F0:6850:A328:530B:C824 (พูดคุย) ด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ย้อนด้วยมือ ถูกย้อนกลับแล้ว
|-
| '''สนามข่าว 7 HD'''<br>วันจันทร์ - วันศุกร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์<br>เวลา 07:30 น. - 09:20 น.
| เจษฎา อุปนิ<br>[[ช่อฟ้า เหล่าอารยะ]]<br>ชัยอนันต์ ปันชู<br>ณิชารีย์ พัดทอง<br>นภัสกรณ์ เสรีโรจนสิริ<br>[[เปรมสุดา สันติวัฒนา]]<br>ศจี วงศ์อำไพ<br>[[อนุวัต เฟื่องทองแดง]]<br>สมโภชน์ โตรักษา<br>วาทิต ตรีครุธพันธ์<br>[[ศรสวรรค์ ภู่วิจิตร]]<br>[[อดิสรณ์ พึ่งยา]]<br>สงกาญ์ อัจฉริยะทรัพย์
|-
| '''สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์'''<br>วันเสาร์ - วันอาทิตย์<br>เวลา 04:40 น. - 07:00 น.
** มะลิ แซ่ฉิ่น
** ศิรัณพร มูลอุทก
** สุชาดา แก้วนาง
** สุวรรณี กรรณสูต
** อุทุมพร เจริญลาภ
 
== อดีตผู้ประกาศและพิธีกรข่าว ==
* [[กนก รัตน์วงศ์สกุล]] (ปัจจุบันอยู่ที่[[ท็อปนิวส์]] และ [[ททบ.5 เอชดี]])
* กนกวรรณ ทองเกตุ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* กุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา (ปัจจุบันอยู่ที่[[ช่อง 8]])
* กุลธิดา พงษ์แจ่ม (ปัจจุบันอยู่ที่[[ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี]])
* ขนิษฐา สาระจูฑะ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ผศ.ดร.คารินา โชติรวี (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[คำรณ หว่างหวังศรี]] (ยุติการทำหน้าที่แล้วปัจจุบันอยู่ที่[[ททบ.5 เอชดี]])
* [[จรณชัย ศัลยพงษ์]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[จอมขวัญ หลาวเพ็ชร์]] (ปัจจุบันทำเว็บเพจของตนเองในชื่อ The Matter)
* [[จักรพันธุ์ ยมจินดา]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* จินตนา แสงสว่าง (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[เจก รัตนตั้งตระกูล]] (ปัจจุบันอยู่ที่[[ทีเอ็นเอ็น 16]])
* ชนะวัฒน์ บุนนาค (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[ชมพูนุช ตัณฑเศรษฐี]] (ปัจจุบันอยู่ที่[[ช่องเวิร์คพอยท์]])
* ชลธิชา รอดกันภัย (ปัจจุบันอยู่ที่[[เนชั่นทีวี]])
* [[ชวัลน์ จันทร์ทรัพย์]] (ปัจจุบันอยู่ที่ [[ทีเอ็นเอ็น 16]])
* ชัชชญา วิภูษณวิทย์ (ปัจจุบันอยู่ที่ [[ททบ.5 เอชดี]])
* เชิงชาย หว่างอุ่น (ปัจจุบันอยู่ที่ [[ททบ. 5 เอชดี]])
* โชติพงษ์ วงศ์พนารักษ์ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[มารีออน อัฟโฟลเทอร์]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ณรงค์เดช สรุโฆษิต (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ณัชฐพงศ์ มูฮำหมัด (ปัจจุบันอยู่ที่[[ไทยรัฐทีวี]])
* ณัฐชยา สงวนสุข (ปัจจุบันอยู่ที่[[ทีเอ็นเอ็น 16]])
* ถิรพุทธิ์ เปรมาประยูรวงศา (ปัจจุบันเป็นบรรณาธิการฝ่ายข่าว [[โมโน 29]])
* ทัศนัย โคตรทอง (ปัจจุบันอยู่ที่[[ไทยรัฐทีวี]])
* [[ทิชา สุทธิธรรม]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[ธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ]] (ปัจจุบันทำเว็บเพจของตนเองในชื่อ [http://www.facebook.com/tv360degree TV360 องศา])
* [[ธราวุธ นพจินดา]] (เสียชีวิตแล้ว)
* ธรรมมิก โชติช่วง (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ธัญญารัตน์ ถาม่อย (ปัจจุบันอยู่ที่[[ช่อง 8]])
* ธีรเดช งามเหลือ (ปัจจุบันอยู่ที่ [[ไทยพีบีเอส]])
* นนทิกานต์ เฟื่องสุเมธีพงศ์ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* นวนันท์ บำรุงพฤกษ์ (ปัจจุบันอยู่ที่[[ช่อง 3 เอชดี]])
* [[นารากร ติยายน]] (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชนอิสระอยู่ที่[[เนชั่นทีวี]])
* เนติ์ ตันเจริญ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* บุญญิตา งามศัพพศิลป์ (ปัจจุบันอยู่ที่[[ช่อง 8]])
* ธนาคาร ธนาเกียรติภิญโญ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[ชิบ จิตนิยม]] (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชนอิสระ)
* กานต์กมล วงศ์วิลัย (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* โบ เหลืองทอง (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ปรัชญ์อร ประหยัดทรัพย์ (บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ[[ ไทยพีบีเอส]])
* [[ปานระพี รพิพันธุ์]] (ปัจจุบันทำเว็บเพจของตนเองในชื่อ [http://www.facebook.com/IT24hrs IT24Hrs - ไอที 24 ชั่วโมง] ออกอากาศทาง[[เอ็มคอตเอชดี]])
* ผกามาศ สหดิฎฐกุล (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* พงศ์เกษม สัตยาประเสริฐ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* พงศ์อมร คุ้มแก้ว (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* พลากร สมสุวรรณ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ที่[[พีพีทีวี]])
* พัชรินทร์ สุวรรณวงศ์ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* พรรณสิริ จิตรรัตน์ (ปัจจุบันเป็นครูสอน[[โยคะ]])
* ธนวรรษ โฆษิตสุข (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[พิศณุ นิลกลัด]] (ปัจจุบันอยู่ที่[[ช่อง 3 เอชดี]])
* พูนศักดิ์ วรรณพงษ์ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ไพจิตร ภานนท์ (ปัจจุบันอยู่ที่[[ช่อง 8]])
* ไพศาล ศรีจรัสจรรยา (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ภัชระ จันทวณิชย์ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ภัทร จึงกานต์กุล (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ภาณุพงศ์ สุรภาพ (ปัจจุบันอยู่ที่[[เนชั่นทีวี]])
* [[พชร ปัญญายงค์]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[ภาษิต อภิญญาวาท]] (ปัจจุบันอยู่[[ช่อง 3 เอชดี]])
* [[ฑิฆัมพรภาษิต ฤทธิ์ธาอภินันท์อภิญญาวาท]] (ปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระอยู่ที่[[ช่อง 3 เอชดี]])
* [[ศิวัฒน์มนตรี โชติชัยชรินทร์อุดมพงษ์]] (ปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระอยู่ที่[[ช่องเวิร์คพอยท์ 3 เอชดี]])
* อรชพร ชลาดล (ปัจจุบันอยู่[[ไทยรัฐทีวี]])
* [[มนตรี อุดมพงษ์]] (ปัจจุบันอยู่[[ไทยพีบีเอส]])
* มานิจ ควรขจร (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[มินดา นิตยวรรธนะ]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* วรรษมน วัฒโรดม (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[วีรศักดิ์ นิลกลัด]] (ปัจจุบันอยู่[[ช่อง 3 เอชดี]])
* [[วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส]] (ปัจจุบันอยู่ที่[[ช่อง 3 เอชดี]])
* [[ศศินา วิมุตตานนท์]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[ศศิวรรณ์ เลิศวิริยะประภา]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ณฤดี จันทรเกษมชัย (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* นลัท จิรวีรกูล (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* อุษา หงษ์ขาว (ปัจจุบันอยู่ที่[[ช่อง 8เนชั่นทีวี]])
* สุชาดา[[สุฐิตา แก้วนางปัญญายงค์]] (ปัจจุบันอยู่ที่[[เนชั่นพีพีทีวี]])
* [[สุฐิตา ปัญญายงค์]] (ปัจจุบันอยู่[[พีพีทีวี]])
* ปริญญา เกษราธิกุล (เสียชีวิตแล้ว)
* อัจฉรา คำธิดา (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[เกียรติศักดิ์ อุดมนาค]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[ศรศิลป์ มณีวรรณ์]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[ศรัณยู ประชากริช]] (ปัจจุบันอยู่ที่[[อมรินทร์ทีวี]])
* วรลักษณ์ ศรีทอง (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* สุดารัตน์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* สุภาพชาย บุตรจันทร์ (ปัจจุบันอยู่ที่[[ช่องเวิร์คพอยท์]])
* [[สุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* นพ.อภิชาติ นิราพาธพงศ์พร (เสียชีวิตแล้ว)
* [[อภิสมัย ศรีรังสรรค์]] (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยโฆษก[[การระบาดทั่วของโควิด-19 ในประเทศไทย|ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19]])
* อรวรรณ กริ่มวิรัตน์กุล (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* อรวรรณ รัตนเดชา (ยุติการทำหน้าที่แล้วปัจจุบันอยู่ที่[[ช่อง 8]])
* สมชัย ศรีสุนาครัว (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* อัญชลีพร กุสุมภ์ (ปัจจุบันอยู่ช่องสุวรรณภูมิ)
* [[อัญชะลี ไพรีรัก]] (ปัจจุบันอยู่ที่[[ท็อปนิวส์]])
* [[อารยา เอ ฮาร์เก็ต]] (ปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระสังกัด[[ช่อง 3 เอชดี]])
* [[เอกชัย นพจินดา]] (เสียชีวิตแล้ว)
* กฤษฎา จิระธรรม์ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* วิเชียร ก่อกิจกุศล (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* สรายุทธ ทองเจริญ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* หนึ่งฤดี อินทรโมฬ (ยุติการการทำหน้าที่แล้ว)
* ศุภกิจ กลางการ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* [[บุญยอด สุขถิ่นไทย]] (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
8,238

การแก้ไข