ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1048"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่
}}
 
'''ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1048 สายดอนไชย–สวรรคโลก''' เป็นทางหลวงแผ่นดินในอดีต ขนาด 2 ช่องจราจรและ 4 ช่องจราจร (ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม) เชื่อมต่อการจราจรระหว่าง[[อำเภอเถิน]] [[จังหวัดลำปาง]] ถึง[[อำเภอสวรรคโลก]] [[จังหวัดสุโขทัย]] ให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ระยะทางตลอดสาย 92.319 กิโลเมตร โดยเส้นทางสายนี้มีลักษณะคดเคี้ยวตามไหล่เขา โดยเฉพาะในช่วงที่ใกล้[[อำเภอเถิน]] มีลักษณะสูงชันมาก '''ปัจจุบันรวมเส้นทางกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 (สายสวรรคโลก–อุโมงค์)'''<ref>http://roadnet2.doh.go.th</ref>
 
== รายชื่อทางแยก ==
900

การแก้ไข