ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าชายออเกอ เคานต์แห่งโรเซินบอร์ก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
<gallery>
Det Gule Palae Copenhagen.jpg|พระราชวังสีเหลือง สถานที่ประทับในวัยเยาว์ของพระองค์
Prince Aage.png|เจ้าชายออเกอ ฉลองพระองค์ในชุดทหารต่างด้าวของฝรั่งเศส ([[กองทหารต่างด้าวฝรั่งเศส]])
</gallery>
== อ้างอิง ==
6,069

การแก้ไข