ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อู่)"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
==ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช==
เมื่อ[[สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (นาค)]] สิ้นพระชนม์ [[พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว]]มีพระราชดำริจะให้ท่านเป็น[[สมเด็จพระสังฆราช]] พระองค์โปรดให้อาลักษณ์ร่างนามที่จะทรงแต่งตั้งอยู่แล้ว ลงศุภมัศคุกำหนดวันจะทรงตั้งเป็นวันอังคาร แรม 15 ค่ำ เดือน 4 ปีจอ พ.ศ. 2393 แต่ประจวบเวลาทรงพระประชวร พระอาการมาก จึงมิได้ทรงตั้ง พอพ้นวันที่กำหนดจะทรงตั้งไปวันเดียวก็เสร็จเสด็จ​สวรรคตเสียก่อน
 
==สมเด็จพระราชาคณะ==
ผู้ใช้นิรนาม