ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพระตา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|boxstyle_4=background-color: #bfc;
|boxstyle_5=background-color: #9fe;
|1= เจ้าพระวรราชปิตา ([[เจ้าพระตา]])
|2= เจ้าอุปราชนอง ([[เจ้านอง]]) แห่งนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน
|3= พระราชนัดดาในพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช
292

การแก้ไข