ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Tigerathiwat/ทดลองเขียน"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|-
| 15
| '''งานจับมือมินิ CGMBNK48 ชิงเกิลที่ 2-310 "เมลอนจูซ-มะลิดีอะ"'''
| rowspan="2"| CGM48ทั้งหมด {{small|(รุ่นหนึ่ง, รุ่นสอง, รุ่นสาม)}}
| 1-31 ธันวาคม 2564
| 19-20 กุมภาพันธ์ 2565
| เอ็มบีเคเซ็นเตอร์
| rowspan="2"|เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
| กลับมางานครั้งแรกของวง CGMBNK48
|-
| 17
| '''งานทูช็อต CGM48 อัลบั้มที่ 3 "วาโรตะพีเพิล" ของ BNK48'''
| 12-13 มีนาคม 2565
|
|-
| 16
| '''งานจับมือทูช็อต BNK48 ชิงเกิลที่อัลบั้มที่ 103 "ดีอะวาโรตะพีเพิล"'''
| BNK48 {{small|(รุ่นหนึ่ง, รุ่นสอง, รุ่นสาม)}}
| 18-19 ธันวาคม 2564
| 2565
| 17
|
|-
| 1817
| '''งานกีฬาสีอนุบาลหนูน้อย 48''' (เทศกาลกีฬาบางกอก 48 ครั้งที่ 2''')
| '''งานทูช็อต BNK48 อัลบั้มที่ 3 "วาโรตะพีเพิล"'''
| BNK48 {{small|(รุ่นหนึ่ง, รุ่นสอง, รุ่นสาม)}}, CGM48 {{small|(รุ่นหนึ่ง)}}
| 29 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2565
|
| ยูเนี่ยนฮอลล์ ชั้น 6 ยูเนี่ยนมอลล์
|
|-
| 18
| '''งานจับมือ CGM48 ชิงเกิลที่ 2-3 "เมลอนจูซ-มะลิ"'''
| rowspan="2"| CGM48 {{small|(รุ่นหนึ่ง)}}
| 19-20 กุมภาพันธ์ 2565
| rowspan="2"|เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
| กลับมางานครั้งแรกของวง CGM48
|-
| 19
| '''งานทูช็อต CGM48 อัลบั้มที่ 3 "วาโรตะพีเพิลผูกพันนิรันดร์" ของ BNK48'''
| '''เทศกาลกีฬาบางกอก 48 ครั้งที่ 2'''
| 12-13 มีนาคม 2565
| BNK48 {{small|(รุ่นหนึ่ง, รุ่นสอง, รุ่นสาม)}}, CGM48 {{small|(รุ่นหนึ่ง)}}
| ยกเลิกจัดงาน
| ยกเลิกจัดงาน
|
|-
4,758

การแก้ไข