ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มาสค์ไรเดอร์รีไวซ์"

;ร่างต่อสู้
:;แบทจีโนม (バットゲノム)
:ร่างพื้นฐานของเอวิล มีลักษณะพิเศษจากค้างคาว ชุดเกราะสีดำขลิบเขียว หน้ากากสีดำ และมีลักษณะคล้ายค้างคาวหุบปีก มีความสามารถในการโจมตีด้วยความว่องไวและเงียบเชียบ เหมือนกับค้างคาว
:เสียงประกาศในการแปลงร่างคือ "'''แมดเนส ! โฮพเลส ! ดาร์คเนส ! คาเมนไรเดอร์ เอวิล ! เย่-ฮ่า ฮ่า! '''" (Versus Up! Madness! Hopeless! Darkness! Bat! Hehe! Kamen Rider Evil! Yeah-haha!", คลุ้มคลั่ง ! สิ้นหวัง ! ความมืด ! แบท ! คาเมนไรเดอร์ เอวิล !)
:;แจ็คคัลจีโนม (ジャッカルゲノム)
4,078

การแก้ไข