ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:Sfântul"

NahidSultan ย้ายหน้า คุยกับผู้ใช้:Sfântul ไปยัง คุยกับผู้ใช้:Spade Falcon: ย้ายหน้าอัตโนมัติขณะเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ "Sfântul" เป็น "Spade Falcon"
(NahidSultan ย้ายหน้า คุยกับผู้ใช้:Sfântul ไปยัง คุยกับผู้ใช้:Spade Falcon: ย้ายหน้าอัตโนมัติขณะเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ "Sfântul" เป็น "Spade Falcon")
(ไม่แตกต่าง)
34

การแก้ไข