ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธงไตรรงค์ (แก้ความกำกวม)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* [[ธงสามสี]] - ความหมายหลักของคำว่าธงไตรรงค์ ซึ่งหมายถึง[[ธง]]ใดๆ ที่มี[[สี]]ประกอบในธง 3 สี มีลักษณะและรูปแบบต่างๆ
* [[ธงชาติไทย]] - ธงชาติไทยแบบปัจจุบันนับตั้งแต่ [[พ.ศ. 2460]] เป็นต้นมา ใน[[ภาษาอังกฤษ]]มักอ้างถึงโดยการทับศัพท์ว่า "Thong Trairong" หรือ "Trairanga"
* [[ธงชาติอินเดีย]] - ชื่อใน[[ภาษาฮินดี]]คือ "तिरंगा" อ่านว่า ติรังคา
* [[ธงชาติฝรั่งเศส]] - ชื่อใน[[ภาษาฝรั่งเศส]]คือ "le tricolore"
* [[ธงชาติรัสเซีย]] - ชื่อใน[[ภาษารัสเซีย]]คือ "Trikolor" ([[อักษรซีริลลิก]]: "Триколор")
* [[ธงชาติอิตาลี]] - ชื่อใน[[ภาษาอิตาลี]]คือ "Il Tricolore"
* [[ธงชาติอินเดีย]] - ชื่อใน[[ภาษาฮินดี]]คือ "तिरंगा" อ่านว่า ติรังคา
* [[ธงชาติไอร์แลนด์]] - ชื่อใน[[ภาษาไอริช]]ไม่ได้มีความหมายว่าธงสามสี แต่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า "tricolour" (ธงไตรรงค์) โดยออกเสียงว่า "try-colour" เพื่อให้แตกต่างจากจากการออกเสียงตามปกติว่า "trickalour" ซึ่งใช้อ้างถึงธงไตรรงค์ของฝรั่งเศสและธงสามสีอื่นๆ
 
{{แก้กำกวม}}
20,554

การแก้ไข