ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฟุตบอลถ้วยพระราชทาน ก 2552"

บอต: แก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อนไปเป็น ฟุตบอลถ้วยพระราชทานประเภท ก. ประจำปี 2551
(บอต: แก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อนไปเป็น ฟุตบอลถ้วยพระราชทาน ก ประจำปี 2551)
ป้ายระบุ: เปลี่ยนเป้าหมายหน้าเปลี่ยนทาง
(บอต: แก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อนไปเป็น ฟุตบอลถ้วยพระราชทานประเภท ก. ประจำปี 2551)
ป้ายระบุ: เปลี่ยนเป้าหมายหน้าเปลี่ยนทาง
 
#เปลี่ยนทาง [[ฟุตบอลถ้วยพระราชทานประเภท. ประจำปี 2551]]
159,817

การแก้ไข